Click Here to Get 20% Off Your First Order | Free Shipping on Orders €80+

Your cart

Your cart is empty

Dávat je krásné

Společnost Codex Beauty Labs se snaží přispět k řešení problémů, které ovlivňují zdraví, planetu a nás všechny jako komunitu. Níže uvádíme charitativní projekty, které odpovídají naší snaze upřednostnit správné před snadným.

Jak pomáháme na globální úrovni

S vaší podporou přispíváme na následující globální charitativní projekty.

www.theoceancleanup.com

The Ocean Clean Up

Cílem iniciativy je zbavit oceány plastů a její úklid je považován za jeden z dosud největších.

www.onetreeplanted.org

One Tree Planted

Organizace zaměřená na globální obnovu lesů sází stromy po celém světě.

www.tusk.com

Tusk

A strong reputation for funding wildlife conservation programs across Africa.

Codex Labs

Indigeneous Program

Část výdělku předáváme místním obyvatelům, abychom podpořili spravedlivé mzdy

Choose your language