Váš košík

Váš košík je prázdný

kádinky s květinami

CO JE BIOTECHNOLOGIE A JAKÝ MÁ VLIV NA UDRŽITELNOST?

V posledních letech se odvětví péče o pleť výrazně posunulo směrem k využívání biotechnologií – kde přináší inovativní, udržitelná řešení. Účinné látky na rostlinné bázi, které se získávají z rostlinných kmenových buněk, způsobily z hlediska udržitelnosti revoluci ve způsobu výroby produktů péče o pleť. A to zejména v porovnání se složkami, které se získávají extrakcí ze samotných rostlin.

Udržitelné řešení pak znamená odpovědné a etické využívání biologických zdrojů a procesů s cíli:

 • minimalizovat dopad na životní prostředí,
 • zachovat přírodní zdroje a 
 • podpořit dlouhodobou životaschopnost.

Začleněním udržitelnosti do biotechnologických procesů zajistíme, že bude pokrok v biotechnologiích přínosem pro současné i budoucí generace, aniž by bylo ohroženo životní prostředí. 

Pokud jste si někdy kladli otázku: „Co znamená biotechnologie pro udržitelnou budoucnost?“, je tento článek určen právě vám. Uvede vás do fascinujícího světa biotechnologií, aby vám ukázal, jak mění průmysl péče o pleť a jaký má dopad na udržitelnost. [1]

Co je to biotechnologie?  [2]

Pokud by někdo chtěl definovat biotechnologii, mohl by ji popsat jako interdisciplinární vědu, která využívá principy a metodiky z biologie, chemie, fyziky, inženýrství a informatiky. Díky tomu může řešit složité problémy z různých vědeckých perspektiv. 

Například techniky genetického inženýrství převzaté z molekulární biologie se používají k úpravě organismů pro různé účely, zatímco bioinformatika využívá informatiku k analýze biologických dat.

Kombinace těchto rozmanitých vědeckých disciplín umožňuje oboru biotechnologie vyvíjet inovativní řešení, která řeší společenské potřeby ve zdravotnictví, zemědělství, energetice i ochraně životního prostředí.

Jaké jsou příklady přínosů biotechnologií?

Obecně

Představte si biotechnologii jako jakýsi vědecký soubor nástrojů, který lze využít k mnoha účelům. Ve zdravotnictví, zemědělství, výrobě potravin, ochraně životního prostředí i průmyslové výrobě. Ve zdravotnictví hrají biotechnologie klíčovou roli při objevování léků, personalizované medicíně a vývoji terapií. Biotechnologický pokrok vedl například k vývoji technologie rekombinantní DNA, monoklonálních protilátek a genových terapií, které znamenají revoluci v léčbě nemocí.

V zemědělství

V zemědělství přispívají biotechnologie ke zlepšení sklizně, ochraně proti škůdcům a udržitelným zemědělským postupům. Díky technikám jako jsou genetická modifikace a editace genomu se vyvíjejí plodiny s vyšší nutriční hodnotou nebo lepší odolností vůči environmentálním stresorům – a zároveň s větší úrodou. 

Kromě toho umožňuje biotechnologie výrobu biopaliv, bioplastů a dalších obnovitelných zdrojů, které nabízejí alternativy k fosilním palivům a konvenčním materiálům. Sbohem, biologicky nerozložitelné plasty, jejichž mikro- a nanočástice kontaminují naše potraviny, vodní zdroje a vzduch, který dýcháme!

V péči o pleť

V oblasti skincare se biotechnologie staly hnací silou inovací a udržitelnosti. Využitím síly biotechnologie se mohou produkty péče o pleť vyvíjet způsobem, který přináší vynikající výsledky a zároveň minimalizuje dopad na životní prostředí. Biotechnologické techniky se například používají k extrakci a čištění přírodních složek z rostlin, což zajišťuje účinnost a efektivitu bez nutnosti rozsáhlého pěstování nebo sběru.

Biotechnologie také umožňuje výrobu přírodně identických složek pomocí fermentačních procesů, což nabízí udržitelné alternativy k tradičním metodám extrakce. Tyto složky odvozené z rostlinných kmenových buněk nebo mikroorganismů napodobují vlastnosti svých rostlinných protějšků a zároveň snižují ekologickou stopu spojenou s pěstováním rostlin.

Stručně řečeno: Biotechnologie v péči o pleť upřednostňuje účinnost, bezpečnost a odpovědnost k životnímu prostředí, zatímco vychází vstříc rostoucí poptávce po ekologicky šetrných a eticky vyráběných kosmetických produktech.

Úloha rostlinných kmenových buněk

Tradičně se rostlinné složky pro produkty péče o pleť získávají extrakčními metodami, jako je: 

 • extrakce rozpouštědlem (kapalinou),
 • destilace parou a
 • lisování za studena (vzpomeňte si na hrozny a výrobu vína)

Tyto metody jsou sice účinné při izolaci účinných látek z rostlin, ale často mají svá omezení.

Například extrakce rozpouštědlem může zanechat stopová množství škodlivých rozpouštědel, destilace parou může vést k degradaci sloučenin citlivých na teplo a pracnost lisování za studena může vést ke zhoršování životního prostředí odlesňováním a ničením přirozených zdrojů.

Bioreaktory používané k výrobě přírodně identických složek z rostlinných buněk usnadňují biologické procesy, jako je například fermentace. Během ní se rostlinné buňky v bioreaktorech ve velkém kultivují za pečlivě regulovaných podmínek. Tak je umožněna výroba velkého množství čistých a účinných přírodně identických bioaktivních látek kontrolovaným a efektivním způsobem bez nutnosti intenzivního zemědělství.

Jaké jsou 3 výhody biotechnologií?

Přírodně identické složky získané biotechnologií mají oproti tradičním rostlinným složkám několik výhod. Pojďme se podívat na 3 největší z nich:

 • Čistota a účinnost

Tím, že získáme účinné látky pro péči o pleť z fermentovaných rostlinných kmenových buněk, mohou přípravky pro péči o pleť dosáhnout vyšší čistoty i účinnosti. Aktivní látky jsou koncentrovanější a účinnější, což má za následek větší přínos pro pokožku. Kontrolovaný výrobní proces navíc minimalizuje přítomnost nečistot a kontaminantů, což zajišťuje větší bezpečnost a spolehlivost výrobků.

 • Neomezená dostupnost

Na rozdíl od tradičních extrakčních metod, které jsou závislé na omezených zásobách rostlinných zdrojů, poskytuje biotechnologie udržitelné a snadno reprodukovatelné řešení pro získávání účinných látek. 

Možnost kultivovat rostlinné kmenové buňky v bioreaktorech nabízí stálé a prakticky neomezené zásoby látek. To nejen snižuje tlak na přírodní ekosystémy, ale také podporuje dlouhodobou dostupnost těchto cenných složek prospěšných pro pleť.

 • Ochrana životního prostředí

Posun směrem k biotechnologiím ve složení přípravků péče o pleť je v souladu s širšími cíli udržitelnosti. Snížením závislosti na zemědělském pěstování a sběru ve volné přírodě přispívá tento přístup k zachování biologické rozmanitosti. Efektivní využívání zdrojů a energie při výrobě v bioreaktorech navíc minimalizuje ekologickou stopu spojenou s tradičním získáváním rostlinných složek.

Biotechnologie zkrátka nabízí udržitelná řešení odvěkých problémů. Výše uvedené přínosy tedy poskytují kontext při odpovědi na otázku „Jak biotechnologie ovlivnila naše životní prostředí a společnost?“. Tím, že podporuje inovace a vytváří příležitosti pro ekologické technologie, také podporuje hospodářský růst po celém světě.

Příklady úspěšných biotechnologických složek péče o pleť [3]

Skvalan

Skvalan je lehký a nemastný hydratační olej, který se přirozeně nachází v pokožce. Tradičně se skvalan získává z oleje ze žraločích jater. V posledních letech však biotechnologie umožnily výrobu skvalanu z obnovitelných rostlinných zdrojů, jako je cukrová třtina. Prostřednictvím fermentačních procesů mohou mikroorganismy přeměnit rostlinné cukry na skvalan, což vede k vytvoření udržitelné, cruelty-free alternativy. 

Kyselina hyaluronová

Kyselina hyaluronová má hydratační a zpevňující účinky, což z ní činí oblíbenou a účinnou složku péče o pleť. Přirozeně se vyskytuje i v pokožce. Zatímco tradičně se kyselina hyaluronová získávala ze zvířecích tkání nebo se syntetizovala chemicky, biotechnologie nyní přinesly v její výrobě revoluci. Mikrobiální fermentací pomocí bakterií jako Streptococcus zooepidemicus lze vyrábět velmi čistou kyselinu hyaluronovou ve velkých množstvích. 

Peptidy

Peptidy jsou ceněné pro schopnost stimulovat tvorbu kolagenu, zlepšovat pružnost pokožky a redukovat výskyt vrásek. Jsou to krátké řetězce aminokyselin, které hrají klíčovou roli v různých biologických procesech. 

Tradičně se peptidy získávají z přírodních zdrojů bílkovin, jako jsou živočišné tkáně bohaté na kolagen. Pokroky v biotechnologiích dnes umožnily syntézu specifických peptidů prospěšných pro péči o pleť z geneticky upravených mikroorganismů, jako jsou bakterie nebo kvasinky.

Tyto příklady ilustrují, jak biotechnologie změnily průmysl péče o pleť tím, že poskytly udržitelné a etické alternativy k tradičním složkám. Využitím síly biotechnologie mohou společnosti zabývající se péčí o pleť nabízet výrobky, které jsou nejen účinné, ale také šetrné k životnímu prostředí.

Závěr

Biotechnologie změnila udržitelnost v mnoha odvětvích – včetně péče o pleť. Nabízí udržitelná řešení, která jsou v souladu s environmentálními a etickými hledisky. Využití rostlinných kmenových buněk a fermentace v bioreaktorech umožňuje vytvářet přírodní identické složky, které jsou čisté, účinné a dostupné v neomezeném množství. Tento transformační přístup nejenže zvyšuje kvalitu a účinnost produktů péče o pleť, ale také odráží závazek k odpovědným postupům a ochraně přírody.

Jsme Codex Labs, společnost zaměřená na biotechnologie, která prosazuje udržitelnost a inovace. Vyzkoušejte transformační sílu našich skincare produktů, z nichž mnohé využívají účinné látky na bázi rostlinných biotechnologií

Najdete je v našich produktech z kolekce pro suchou pokožku BIA®, z anti-aging ANTU® kolekce i SHAANT® pro mastnou pleť se sklonem k akné

Zdroje:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3352250/ 
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7119977/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2581859/
Predchádzajúci príspevok
Ďalší príspevok

Vyberte svůj jazyk