Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

CZYM JEST WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA?

Własność intelektualna, często określana jako „IP”, jest taką samą własnością jak własność fizyczna – z tą różnicą, że zazwyczaj nie można jej zobaczyć, poczuć ani podnieść. Dlatego nazywa się ją „wartością niematerialną”. Własność intelektualna jest często wykorzystywana w deklaracji własności oryginalnych pomysłów, wynalazków, projektów i know-how, które są chronione patentami, znakami towarowymi, prawem autorskim lub tajemnicami handlowymi (pomyśl o formule Coca-Coli!). Wiele osób i firm decyduje się na pełne przejęcie swojej własności intelektualnej, aby chronić jej unikatowe treści przed bezprawnym kopiowaniem i wykorzystywaniem przez inne osoby.

Jeśli chodzi o patenty, spełniające funkcję ochronną prawo własności intelektualnej może zostać przyznane wyłącznie przez rząd i podlegają jego jurysdykcji, co oznacza, że jeśli firma chce posiadać patenty na ten sam pomysł w wielu krajach, musi ubiegać się o patenty w każdym kraju będącym przedmiotem zainteresowania, a każdy kraj dokona własnej oceny, czy wynalazek zasługuje na patent, czy nie. To również świetny wskaźnik dla konsumenta, świadczący o tym, czy firma naprawdę stworzyła coś innowacyjnego i popartego naukowo, ponieważ proces rewizji patentów dokonywany przez dane państwo jest przeprowadzany przez jednego lub więcej ekspertów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy i/lub inżynierski.

Dzięki opatentowaniu naszych produktów uniemożliwiamy innym ich wytwarzanie, używanie lub sprzedaż bez naszej zgody. Dzięki podjętym wysiłkom i pracy naukowej, oraz zasobom włożonym w tworzenie i rozwój naszych niezwykle skutecznych produktów, nasze patenty zapewniają nam praktyczną ochronę przed naśladowcami, a jednocześnie chronią Ciebie przed imitacjami o niższej jakości.

Bia
US Pat. No. 10,721,937
US Pat. No. 10,682,306
US 16/901795
PCT/US2019/058822

Antu
US Pat. No. 10,721,937
US 16/901875
PCT/US2020/037756

PreservX
US Pat. No. 10,721,937
US 16/939765
EU 19808939.3
PCT/US2019/058819

Misc.
US 63/038558
US 63/037790
US 63/037788
US 63/039339

Choose your language

Select your preferred language to personalize your experience on our website